Chuyên thực hiện các phim phật giáo: trai đàn chẩn tế, thuyết pháp, đại lễ (vu lan, phật đản….), các chương trình văn nghệ phật giáo.
Chuyên thực hiện các phim phật giáo: trai đàn chẩn tế, thuyết pháp, đại lễ (vu lan, phật đản….), các chương trình văn nghệ phật giáo..
Dưới đây là một số clip phim chủ đề Phật giáo
Chẩn Tế Thích Đức Niệm Phần 1 Pháp Hội Dược Sư Thất Châu
Lễ Chẩn Tế + Chương Trình Ca Nhạc Mừng Vu Lan Tổ Chức Tại Chùa Bửu Nghiêm (Nha Mân – ĐT)
Vai Trò Của Người Cư Sĩ Phật Tử ĐĐ Thích Phước Tiến