TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NGUYÊN PHONG
Địa chỉ: 188 Nguyễn Huệ – Phường 8 – TP. Vĩnh Long
Điện thoại: (0703) 877.123
Email: Trungtamnguyenphong@gmail.com
Website: www.nguyenphong.com.vn – www.nguyenphongvinhlong.com
Mã số thuế: 1501026032
Số tài khoảng: Ngân hàng Saccombank chi nhánh Vĩnh Long: 070035308911